Kriminalinės subkultūros penitencinėse įstaigose genezė ir raida

Artūras Petkus

Santrauka


Straipsnyje atskleidžiamos kriminalinės subkultūros ištakos, jos raidos tendencijos Lietuvos penitencinėse įstaigose. Nuteistųjų, o ypač recidyvistų plėtotas tradicijas, elgesio taisykles nuteistųjų iš Rusijos kolonijose bei kalėjimuose perėmė ten bausmes atliekantys nuteistieji iš Lietuvos. Pakartotinai nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis Lietuvoje, šie asmenys išsaugotas neformalias elgesio normas vėliau įtvirtindavo Lietuvos penitencinių įstaigų nuteistųjų aplinkoje. Lietuvos penitencinės įstaigose plito savitais ypatumais pasižyminti, tačiau su Rusijos laisvės atėmimo įstaigomis glaudžiai susijusi kriminalinė subkultūra.
Šiuo metu Lietuvos penitencinėse įstaigose egzistuojanti kriminalinė subkultūra turi savitą elementų sistemą, pasižymi specifiniais bruožais, kurie yra tam tikra nuteistųjų ideologija, užkertanti kelią penitencinių įstaigų administracijos auklėjamojo pobūdžio priemonių poveikiui nuteistojo gyvenimui. Ji daro didelę įtaką nuteistojo elgesiui bei minimizuoja laisvės atėmimo bausmės tikslų įgyvendinimą.
Straipsnio tikslas – atskleisti kriminalinės subkultūros atsiradimo ir plitimo prielaidas, mechanizmus, kuriems sąlygas sudarė valstybės įgyvendinama bausmių vykdymo politika, penitencinėseįstaigose laikytų asmenų mentaliteto, vertybinių orientacijų ir kiti skirtumai.
Straipsnyje pateikiami tyrimų duomenys buvo gauti interviu metodu apklausus Lietuvos penitencinių įstaigų, kuriose bausmę atlieka pakartotinai nusikaltimus padarę nuteistieji, administracijos darbuotojus (30 respondentų) bei nuteistuosius (50 respondentų).

Raktiniai žodžiai


kriminalinė subkultūra; penitencinės įstaigos; kastos; stratifikacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195