Muitinė ir karjeros tarnyboje problemos

Alfonsas Laurinavičius, Rūta Jovaišienė

Santrauka


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programoje yra įtvirtintos nuostatos dėl valstybės tarnybos reformos tolesnės eigos. Šių nuostatų tikslas – optimizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą ir sudaryti sąlygas formuoti profesionalią valstybės tarnybą, labiau atitinkančią Europos Sąjungoje galiojančius kriterijus. Muitinėje, kaip ir kitose valstybės tarnybose, ieškoma funkcionalaus valstybės tarnybos modelio.
Europos Sąjungos šalys turi senas lanksčias valdymo tradicijas. Jos sukūrė savitus, gana griežtai įstatymais reglamentuotus valstybės tarnybos organizavimo modelius. Valstybės tarnybos organizavimo modeliai yra skirtingi. Siekdama kuo didesnio įstaigų, jų pareigūnų veiklos efektyvumo ir atsižvelgdama į vykstančius integracinius procesus, vietos tradicijas bei kitas aplinkybes, Lietuvos muitinė taip pat kuria lankstų, skirtą spręsti besikeičiančios visuomenės problemas tarnybos modelį. Bene labiausiai paplitęs Vakaruose ir vis labiau mūsų šalyje įsitvirtinantis vadinamasis karjeros modelis. Šiuo straipsniu siekiama atkreipti skaitytojų dėmesį į šio tarnybos modelio diegimo Lietuvos muitinėje problemas.

Raktiniai žodžiai


muitinė; karjera; profesinis rengimas; muitinės pašto pareigūnas; kvalifikaciniai reikalavimai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195