Lenkijos policijos teisė: funkcinis požiūris į sistemą

Raimundas Kalesnykas, Vidmantas Mečkauskas

Santrauka


Policijos teisės, kaip savarankiškos teisės šakos, mokslinė problema daugelyje valstybių pastaruoju metu sukelia įvairių pamąstymų bei diskusijų. Diskutuojama dėl policijos teisės objekto, t. y. kokiems visuomeniniams santykiams reguliuoti skirta policijos teisė. Kyla klausimas, ar galima kalbėti apie teisės normas, reguliuojančias vienos institucijos veiklą, kaip apie atskirą teisės šaką, ar šios normos reguliuoja ir daugelio kitų institucijų veiklą, neapsiribodamos tik policijos, kaip institucijos, veikla. Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma šiame straipsnyje.
Straipsnyje autoriai kelia hipotezę, jog asmens, visuomenės, valstybės ir iš dalies nacionalinio saugumo sričių valstybinio administravimo proceso metu susiklostančių visuomeninių santykių teisinė gyna užtikrinama policinėmis institucijomis valstybės prievartos metodu. Minėtų visuomeninių santykių teisinio reglamentavimo ribos apibrėžiamos valstybės policinės funkcijos sritimi. Tokiu atveju asmens, visuomenės, valstybės ir nacionalinio saugumo srityje susiklostantys visuomeniniai santykiai virsta policiniais–teisiniais santykiais, kurie priskiriami prie policijos teisės reguliavimo objekto.
Straipsnyje taip pat keliama policinių funkcijų sampratos problema, aptariamos policijos funkcijos struktūra bei institucijų, vykdančių valstybės policines funkcijas, sisteminimo prielaidos Lenkijos valstybėje. Autoriai daro išvadą, jog policijos teisės turinys atskleidžiamas per funkcinį požiūrį į visuomeninių santykių, atsirandančių asmens, visuomenės ir valstybės saugumo užtikrinimo srityje, sistemą. Straipsnyje trumpai nagrinėjami pagrindinių institucijų, vykdančių valstybės policines funkcijas, ypatumai ir pagrindiniai uždaviniai.

Raktiniai žodžiai


policijos teisė; valstybės policinė funkcija; policiniai–teisiniai santykiai; policinės institucijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195