Pareigūnų fizinio rengimo modeliavimas: valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardos

Rimantas Minkevičius, Robertas Veršinskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas Galinių ir Lazdijų sienos apsaugos užkardų pareigūnų parengtumo rodiklių kitimas įvairiose amžiaus grupėse. Buvo tirti tokie komponentai: bendra ištvermė, rankų ir pečių raumenų jėga, bėgimo greitis ir vikrumas, greitumas, liemens jėga, pilvo ir rankų raumenų ištvermė.
Lyginamoji dviejų sienos apsaugos užkardų pareigūnų fizinio parengtumo rodiklių analizė parodė, kad Lazdijų užkardos bendras pareigūnų fizinio parengtumo vertinimas laikytinas geresniu nei Galinių. Išaiškinta, kad 2-jose amžiaus grupėse (I ir V) Galinių užkardos pareigūnų fizinis parengtumas buvo įvertintas neigiamai.
Nustatyta, kad jauniausioje amžiaus grupėje jėgos ir greitumo rodikliai akivaizdžiai lenkia kitas amžiaus grupes. Artėjant prie 40 metų pareigūnų fizinio parengtumo komponentai pradeda mažėti.

Raktiniai žodžiai


pasienis; pareigūnas; fizinis parengtumas; tinkamumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195