Kai kurie žmogaus ir pilietinių teisių apribojimo atvejai statutinėse organizacijose

Algirdas Orenius

Santrauka


Žmogaus ir pilietinių teisių bei laisvių užtikrinimo problema buvo ir lieka viena svarbiausių valstybinio valdymo funkcijų demokratinėje valstybėje. Nepaisant rasės, tautybės, lyties ir religinių įsitikinimų, valstybė privalo savo piliečiams užtikrinti visas teises bei laisves, paskelbtas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentuose. Tačiau pasitaiko atvejų, kai dėl vienokių arba kitokių priežasčių kai kurios žmogaus ir pilietinės teisės bei laisvės apribojamos kaip mažareikšmės, nesvarbios arba tiesiog „užmirštamos“.
Straipsnyje nagrinėjami kai kurie žmogaus teisių ir laisvių apribojimo atvejai Lietuvoje bei jų priežastys.
Pagrindinės sąvokos: žmogaus teisės ir laisvės, pilietinės teisės, religinės mažumos, apribojimai.

Raktiniai žodžiai


human rights and freedoms; civil rights; religious minority; restriction

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195