Lietuvos muitinės pareigūnų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo problematika

Rūta Jovaišienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos šiuo metu Lietuvos muitinėje aktualios problemos, susijusios su muitinės pareigūnų bendrųjų (priimant į tarnybą muitinėje) ir specialiųjų (privalomų konkrečiai pareigybei pagal atliekamo darbo pobūdį) kvalifikacinių bei karjeros lygių reikalavimų parengimu ir nustatymu kiekvienai pareigybei. Trumpai supažindinama, kodėl kilo būtinybė nustatyti šiuos reikalavimus bei kokie jie turi būti atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių patirtį.
Straipsnyje, taikant analizės, sisteminį, loginį ir lyginamąjį metodus, detaliau aptariami Europos Sąjungos valstybių muitinės pareigūnams keliami kvalifikaciniai reikalavimai bei pateikiamos Europos Sąjungos Komisijos, Euromuitinės ir Europos Sąjungos valstybių atstovų (ekspertų) siūlymai, rekomendacijos, pastabos ir išvados Lietuvos muitinei rengiant Lietuvos muitinės pareigūnų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat pateikiami konkretūs Italijos muitinės pavyzdžiai aptariant kiekvieno karjeros lygio reikalavimus.
Straipsnio tikslas – analizuoti Europos Sąjungos valstybių muitinės pareigūnų kvalifikacinių reikalavimų nustatymo metodologiją, taikytiną nustatant Lietuvos muitinės pareigūnų kvalifikacinius reikalavimus.
Straipsnį sudaro trys skirsniai. Pirmame skirsnyje atskleidžiama Europos Sąjungos valstybių patirtis bei jos taikymas rengiant Lietuvos muitinės pareigūnų kvalifikacinius reikalavimus. Antrajame skirsnyje daugiausia dėmesio skirta kvalifikacinių reikalavimų nustatymo metodologiniams reikalavimams, trečiajame – aptariamas praktinės patirties reikalavimų taikymas Lietuvos muitinės postų pareigūnams.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195