Policijos pareigūnų rengimas kai kuriose Europos valstybėse

Raimundas Kalesnykas

Santrauka


Straipsnyje, remiantis kai kurių autorių moksliniais tyrinėjimais, pateikiama trumpa policijos pareigūnų rengimo sistemos apžvalga Europos valstybėse. Kartu pateikiama savarankiška autoriaus tyrimo studija bei jos metu gauti rezultatai vienu ar kitu policijos pareigūnų rengimo klausimu.
Straipsnyje gana plačiai diskutuojama apie policijos pareigūnų rengimo sistemos skirtumus įvairiose Europos valstybėse. Vienose valstybėse pripažįstamas aukštasis policinis teisinis (universitetinis) išsilavinimas (Olandijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Kroatijoje), kitose – policijos praktinis (profesinis–neuniversitetinis) mokymas (Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Makedonijoje). Atsižvelgiant į tai kyla diskusijos dėl profesionalaus ir kvalifikuoto policijos pareigūno, atitinkančio šiandienos policinės veiklos (rinkos) poreikius, rengimo. Pateikta policijos pareigūnų rengimo modelių apžvalga suponuoja nuomonę, jog būtina nustatyti vienodus europinius policijos pareigūnų rengimo standartus bei suvienodinti policijos pareigūnų rengimo praktiką. Šia linkme eina ir Europos policijos koledžo Valdymo taryba (CEPOL Governing Board), ateityje numačiusi įkurti Europos policijos akademiją, kuri būtų atsakinga už policijos pareigūnų mokymą Europoje. Keliama problema susijusi su naujo policijos pareigūnų rengimo modelio kūrimu atsižvelgiant į moksliškai pagrįstą politiką šioje srityje.
Pažymėtina, jog straipsnyje autoriaus atlikta tyrimo studija, pateiktos išvados ir pasiūlymai siejami su Lietuvos policijos pareigūnų rengimo sistemos tobulinimu, ir užsienio valstybių patirtį policijos pareigūnų rengimo klausimais siekiama transformuoti Lietuvos valstybės integracijos į Europos Sąjungą išvakarėse.

Raktiniai žodžiai


aukštasis policinis išsilavinimas; policijos praktinis mokymas (treniravimas); policijos pareigūnų rengimo standartai; policijos mokslas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195