Policijos mokslo plėtros Europos Sąjungoje prielaidos

Alvydas Šakočius

Santrauka


Tarptautinės integracijos procesai itin intensyviai koreguoja socialinių mokslų plėtrą. Anksčiau socialiniai mokslai tarptautiniu lygiu apėmė fundamentalaus arba universalaus pobūdžio tyrimus, ilgainiui suformavusius savarankiškas mokslo kryptis (pvz., sociologiją, vadybą ir kt.), o racionalus dabartinės integracijos pragmatizmas skatina tarp- arba multidisciplininius mokslinius tyrimus, kurie dėl savo specifinio objekto skatina burtis įvairių tradicinių mokslo krypčių ir šakų mokslininkus, formuojančius savarankiškas mokslo kryptis arba šakas. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į tarptautines besiformuojančios policijos mokslo sistemos prielaidas, išryškėjančias integracijos procese ir determinuojančias šiuos procesus. Determinantų sistemai šiame darbe priskiriama policijos veikla, policijos veiklos studijos (policijos mokymas), policijos veiklos moksliniai tyrimai ir jų tarpusavio integracijos tendencijos.

Raktiniai žodžiai


mokslo integracija; institucinė mokslinių tyrimų struktūra; policijos mokslas; policijos tyrimai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195