Ekonominiai kainų ir fizinės apimties indeksai užsienio prekybos analizėje

Vladas Rimkus

Santrauka


Spartėjant Lietuvos integracijai į pasaulinę ekonomiką didėja užsienio prekybos reikšmė šalies ekonomikai. Kyla reikalavimai analitinei informacijai apie užsienio prekybą bei taikomiems užsienio prekybos analizės metodams. Straipsnyje nagrinėjama viena iš šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficito priežasčių – spartesnis prekių importo masto didėjimas, lyginant su eksportu. Atlikta lyginamoji kai kurių prekių, kurios gaminamos šalyje ir importuojamos, kainų analizė rodo, kad kai kurių prekių importo kainos yra žemesnės nei šalyje gaminamų prekių. Tai lemia objektyvios priežastys. Svarbu įvertinti, kokiu laipsniu užsienio prekybos pokyčiai nulemti prekių importo ir eksporto fizinės apimties pokyčių, kiek tai priklauso nuo prekių kainų pasikeitimo. Šiems klausimams analizuoti naudojami du skirtingi agregatiniai indeksai: tai Laspeireso ir Paaše indeksai. Straipsnyje nagrinėjami šių indeksų naudojimo užsienio prekybos analizėje teoriniai ir praktinio taikymo klausimai. Atlikti lyginamieji šių indeksų skaičiavimai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195