LR tarptautinių sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skelbimo problema

Aušra Raišytė–Daukantienė

Santrauka


Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skelbimo problema iki šiol nebuvo plačiai nagrinėta. Duomenų apie nagrinėjamo laikotarpio tarptautines sutartis galima rasti tiek oficialiuose Lietuvos („Vyriausybės žiniose“, Užsienio reikalų ministerijos žinynuose) bei užsienio (Tautų Sąjungos „Sutarčių rinkiniuose“) teisės šaltiniuose, tiek neoficialiuose pavienių autorių sudarytuose darbuose (Pr. Dailidės sutarčių rinkiniuose „Sutartys su svetimomis valstybėmis“, kt.).
Atlikus nuodugnesnę šių šaltinių analizę paaiškėjo, kad duomenys apie tarptautinių sutarčių skaičių netikslūs ir neišsamūs. Oficialiuose šaltiniuose nebuvo nei nurodyta, nei skelbta nemaža dalis sutarčių. Kai kuriuos faktus pavyko išsiaiškinti atlikus išsamų šių šaltinių teikiamos informacijos tyrimą bei paiešką Lietuvos centriniame valstybės archyve.
Darbe siekiama plačiau panagrinėti tarptautinių sutarčių skelbimo procesą veikusias subjektyvias ir objektyvias priežastis. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad dėl objektyvių priežasčių (t. y. dėl sovietų okupacijos liko nebaigti sutarčių kodifikavimo darbai, kai kurios sutartys buvo slaptos) visos iki 1940 m. birželio 15 d. sudarytos tarptautinės sutartys ir negalėjo būti paskelbtos. Kad kai kurios sutartys liko nepaskelbtos, lėmė taip pat subjektyvios priežastys (t. y. žemas tarptautinės teisės lygis, kai kuriais atvejais – URM darbuotojų aplaidumas, kt.).

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195