Kriminologinės informacinės sistemos Lietuvoje: statistinis aspektas

Alfredas Kiškis

Santrauka


Vienas iš tikslų kuriant nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinę sistemą (NPLIS), veikiančią Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainėje (www.nplc.lt), buvo gerinti kriminologinio pažinimo subjektų informacinį aprūpinimą. Reikšmingiausi, tarptautinio lygio yra NPLIS komponentai, teikiantys kriminologinę statistinę informaciją. Tačiau NPLIS neišsprendė ir negalėjo išspręsti visų kriminologinės statistikos problemų Lietuvoje. Egzistuoja daug trūkumų ir kitų institucijų informacinėse sistemose, kurios teikia informaciją NPLIS.
Straipsnio tikslas – apibendrinti atliktos analizės rezultatus, apibūdinančius dabartinę kriminologinio pobūdžio informacinių sistemų Lietuvoje būklę, nustatyti svarbiausias kriminologinio pažinimo informacinio aprūpinimo problemas ir pateikti siūlymus, kaip jas spręsti. Nagrinėjami kriminologinės statistikos turinio, jos gavimo ir pateikimo vartotojams aspektai.

Raktiniai žodžiai


kriminologinis pripažinimas; kriminologinė statistika; informacinės sistemos; Lietuva

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195