Lygtinio paleidimo paskirtis baudžiamojoje teisėje

Ramūnas Liutikas

Santrauka


Straipsnyje siekiama apžvelgti lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų instituto raidą, išnagrinėti Lietuvos Respublikos teisinę bazę, reglamentuojančią lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų, šio instituto taikymo problemas ir priemones joms pašalinti, aptarti lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų instituto plėtros perspektyvas, argumentuotai pagrįsti prielaidą, kad lygtinio paleidimo definicija neatitinka šio teisės instituto turinio ir praktinių įgyvendinimo aspektų, suponuojančių bausmės požymius. Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą tenka reorganizuoti bei modernizuoti bausmių ir jų vykdymo sistemą, todėl autorius mano, kad šio straipsnio tema yra labai svarbi ir reikalinga išsamaus tyrimo. Straipsnyje kaip tyrimo medžiaga panaudoti pataisos inspekcijų darbuotojų apklausos duomenys.
Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje pateikiama lygtinio paleidimo sąvoka, instituto raida ir teisinio reglamentavimo analizė; antrojoje nagrinėjamas lygtinio paleidimo instituto įgyvendinimas ir jo vieta nacionalinės teisės sistemoje.

Raktiniai žodžiai


atleidimas nuo bausmės; lygtinis paleidimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195