Teisinės bazės, reglamentuojančios užsienio investicijas Lietuvos Respublikoje, raida ir jos įtaka investicijų procesui

Gediminas Davulis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai teisiniai aktai, reglamentuojantys užsienio investicijas Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios iki šių dienų. Analizuojamos įstatymais įteisintos sąlygos ir lengvatos užsienio investuotojams, išskiriami pagrindiniai investicijas reglamentuojančios teisinės bazės kūrimo etapai. Aptariamos teisinės priemonės, užtikrinančios užsienio investicijų apsaugą bei jų skatinimą. Remiantis statistiniais duomenimis nagrinėjama tiesioginių užsienio investicijų raida Lietuvoje. Nustatyta, jog palankios teisinės aplinkos užsienio investicijoms sudarymas mažai koreliuoja su realiu investavimo procesu. Bandoma išaiškinti ryšį tarp užsienio ir šalies vidaus investicijų. Apžvelgiamos užsienio investicijų plėtros Lietuvoje perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste.

Raktiniai žodžiai


tiesioginės užsienio investicijos; investicinė aplinka; investicijų teisinė bazė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195