Kai kurie atstovavimo civiliniame procese klausimai naujajame Civilinio proceso kodekse

Inga Žalėnienė

Santrauka


Atstovavimo instituto civiliniame procese naujovės tiesiogiai susijusios su naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – naujasis CPK) priėmimu. Naujojo CPK rengėjai rėmėsi socialiojo civilinio proceso modeliu, būdingu daugeliui Europos valstybių, labiausiai atsispindinčiu Austrijos civilinio proceso teisėje.
Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti, autorės nuomone, svarbiausius atstovavimo civiliniame procese naujai reglamentuojamus klausimus analizuojant naujojo CPK nuostatas.
Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad naujajame CPK pateikiamas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, ir įvertinamos su tuo susijusios advokatų ir teisininkų, dirbančių teisinių paslaugų įmonėse, diskusijos. Nagrinėjamas naujas kuratoriaus, kaip atstovo pagal įstatymą, institutas, privalomas advokato dalyvavimas kai kurių kategorijų bylose, aptariamas atstovavimo išlaidų priskyrimas išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, atskleidžiami pasikeitimai procesinių dokumentų įteikimo institute ir kitos naujovės.

Raktiniai žodžiai


atstovavimas; advokatas; civilinė atsakomybė; civilinio proceso teisė; atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195