Teisėtumo užtikrinimo priemonės vykdant viešuosius pirkimus

Rima Ambrazevičienė

Santrauka


Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti Lietuvos Respublikos teisėtumo vykdant viešuosius pirkimus užtikrinimo priemonių sistemą. Nagrinėjama informacijos apie viešuosius pirkimus skelbimo sistema, viešųjų pirkimų kontrolės institucijos, pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka bei atsakomybė už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus. Lyginami Lietuvoje bei užsienio valstybėse veikiantys teisėtumo užtikrinimo mechanizmai. Aptariami vyraujantys Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, nagrinėjamos teisinę atsakomybę už šiuos pažeidimus reglamentuojančių įstatymų spragos. Be to, pateikiami siūlymai, kaip būtų galima gerinti viešųjų pir-kimų srities administracinį teisinį reguliavimą. Teisėtumo užtikrinimo priemonės tiriamos lyginamuoju bei loginiu metodais.
Pagrindinės sąvokos: viešieji pirkimai, teisėtumo užtikrinimo priemonės, viešųjų pirkimų kontrolės institucijos.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195