Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ir naujos baudžiamosios politikos teisiniai pagrindai

Vytautas Piesliakas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos naujojo Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) baudžiamosios politikos nuostatos. Teigiama, kad naujojo BK nuostatos turės įtakos baudžiamosios politikos švelnėjimui. Autorius bando pagrįsti tokią išvadą analizuodamas įstatymų leidėjo požiūrį į veikų kriminalizavimą ir dekriminalizavimą. Analizuojamas ir lyginamas požiūris į veikų baudžiamumą. Daroma išvada, kad naujojo BK veikų baudžiamumo nuostatos apskritai yra švelnesnės. Analizuojama baudžiamojo nusižengimo sąvokos įvedimo reikšmė baudžiamosios politikos požiūriu, mažareikšmės veikos sąvokos pokyčiai ir su tuo susiję teisiniai padariniai. Analizuojamos naujojo BK spragos, įstatymai, priimti jau įsigaliojus naujajam BK, jų taikymo problemos. Naujojo BK nuostatos analizuojamos ir baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike požiūriu. Nagrinėjama veikų perkvalifikavimo bei bausmių švelninimo metodika.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195