Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos

Inga Ligeikaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindų klausimai. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės principas yra naujovė mūsų teisinėje sistemoje, kuri visiškai neatitinka mūsų tradicinės baudžiamosios teisės teorijos postulatų, pritaikytų išimtinai tik fiziniams asmenims. Dėl šių priežasčių juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė kelia daugybę klausimų ir problemų, ją taikyti nepasiruošusi teismų praktika. Teorijoje, išskyrus užsienio valstybių mokslininkų darbus, šis klausimas taip pat dar mažai nagrinėjamas. Straipsnyje apžvelgiama normų, numatančių juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, atsiradimo prielaidos baudžiamajame įstatyme, juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindų problemos. Taip pat apžvelgiamos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės teorijos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnyje, ir pateikiamas tame pat Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytų atsakomybės sąlygų komentaras. Įvertinus Baudžiamajame kodekse numatytus teorinius juridinių asmenų atsakomybės modelius ir sąlygas daroma išvada, kad jie yra riboti, nes taikant šiuos modelius pirmiausia būtina nustatyti konkretų fizinį asmenį, padariusį nusikalstamą veiką, ir tada tą nusikalstamą veiką priskirti juridiniam asmeniui. Tai nepašalina daugybės tų problemų, kurias turėtų padėti spręsti jau vien pats juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės principo įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme. Straipsnio pabaigoje, remiantis užsienio autorių darbais, aptariama keletas naujausių juridinio asmens atsakomybės teorijų, kurias taikant galima pašalinti esamų teorijų ribotumą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195