Kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymo institutas naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse: istorinis, lyginamasis aspektai

Agnė Baranskaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutas pagal galiojantį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, šios nuostatos lyginamos su iki 2003 m. gegužės 1 d. galiojusiame Baudžiamajame kodekse įtvirtintomis nuostatomis bei analogiško instituto reglamentavimu užsienio valstybėse.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, įtvirtintas galiojančio Baudžiamojo kodekso 38 straipsnyje. Tai viena iš atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšių. Ji taikoma esant šiems pagrindams: asmuo turi būti padaręs atitinkamos kategorijos nusikalstamą veiką, pagal jų klasifikaciją priskiriamą baudžiamojo nusižengimo, neatsargaus arba nesunkaus ar apysunkio tyčinio nusikaltimo kategorijai; kaltininkas savo noru turi būti atlyginęs ar pašalinęs fiziniam arba juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitaręs ją pašalinti ar atlyginti jau atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės aptariamu pagrindu; susitaikė su nukentėjusiuoju (fiziniu asmeniu) arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu; egzistuoja pagrindas, dėl kurio galima manyti, jog asmuo nedarys naujų nusikalstamų veikų.
Kai kurių Vakarų Europos valstybių baudžiamojoje teisėje egzistuoja atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutas, pavyzdžiui, Ispanijoje, tačiau daugelio Vakarų Europos valstybių (Prancūzijos, Suomijos, Austrijos, Vokietijos, Olandijos ir kt.) baudžiamojoje teisėje instituto, analogiško mūsų Baudžiamajame kodekse įtvirtintam atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutui, nėra. Tačiau kaltininkas gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, kai atlygina nusikalstama veika padarytą žalą. Analogiškas Lietuvos baudžiamojoje teisėje įtvirtintam atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutas egzistuoja daugiausia posovietinėse valstybėse, pavyzdžiui, Azerbaidžano Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Ukrainos Respublikoje.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195