Dokumentų suklastojimo koncepcija naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse

Edvardas Sinkevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama dokumentų suklastojimo koncepcija, kuri de jure ir de facto buvo įtvirtinta naujajame 2000 m. redakcijos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs Baudžiamasis kodeksas iš esmės pakeitė seną dokumentų suklastojimo koncepciją, nes buvo atsisakyta pareiginio dokumento suklastojimo sudėties, o sukurta nauja dokumentų suklastojimo sudėtis, kuri apima, galima sakyti, visas baudžiamosios teisės mokslui žinomas dokumentų suklastojimo sudėtis. Autorius išdėsto naują požiūrį į nagrinėjamos sudėties objektą, kuriuo jis laiko teisinę apyvartą. Straipsnyje taip pat pabrė-žiamas dokumento sąvokos ribų išplėtimas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195