Kyšininkavimo baudžiamumas baudžiamosios politikos kontekste

Laurynas Pakštaitis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos bausmių, skiriamų už kyšininkavimo nusikaltimus, problemos. Kyšininkavimo nusikalstamų veikų baudžiamumo klausimai baudžiamosios teisės teorijoje iki šiol nebuvo nagrinėti. Tačiau baudžiamumo klausimai labai aktualūs, ir problema iškyla naujai įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui, numatančiam kitokią bausmių sistemą bei kitokias įstatymų normų sankcijas. Straipsnyje lyginamos bei analizuojamos įstatymų sankcijos, aptariamas bausmių už kyšininkavimą skyrimas teismų praktikoje, pateikiama atskirų bausmių rūšių, skiriamų už kyšininkavimą, charakteristika, pateikiami samprotavimai dėl kyšininkavimo baudžiamumo baudžiamosios politikos kontekste.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195