Asmens duomenų apsaugos reglamentavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisėje

Natalija Točickienė

Santrauka


Straipsnis parengtas remiantis pranešimu, skaitytu 2002 m. lapkričio mėn. Lietuvos teisės universiteto organizuotoje konferencijoje „Lietuvos teisės derinimo su Europos Sąjungos teise aktualijos“.
Straipsnyje siekiama glaustai išanalizuoti pagrindinius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, atkreipti dėmesį į asmens duomenų apsaugos reglamentavimo ir užtikrinimo problemas.
Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą. Daugiausia dėmesio skiriama tokių probleminių klausimų kaip laisvo duomenų judėjimo ir asmens duomenų apsaugos principų santykis, asmens duomenų samprata, duomenų tvarkymo principų užtikrinimas, ypatingų duomenų apsauga, duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms (ne Europos Sąjungos narėms), asmens duomenų ir privataus gyvenimo apsauga elektroninių komunikacijų sektoriuje, Lietuvos Respublikos teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje atitiktis Europos Sąjungos teisės aktams.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195