Aktulalios kriminalistikos problemos

Tatiana Vitalievna Averjanova

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos pastaraisiais metais kilusios aktualios kriminalistikos teorijos ir praktikos problemos. Teorinės problemos nagrinėjamos neperţengiant bendrosios kriminalistikos teorijos ribų bei svarstoma galimybė praplėsti kriminalistikos dalyko ribas. Autorė nagrinėja kriminalistikos sistemos bei jos kalbos klausimus ir galimybę praplėsti kriminalistikos taktikos ribas, įtraukiant į ją gynybos taktikos klausimus. Tarp kriminalistikos technikos problemų galima nurodyti „lauko kriminalistikos problemas“; kriminalistinių įskaitų efektyvumo kėlimą; būtinybę tobulinti paieškos priemones; iš naujo įvertinti grafologijos galimybes; priemonių, uţtikrinančių informacijos apie nusikalstamus pasikėsinimus, rengimą. Taktikos srityje egzistuoja tokios problemos kaip kriminalistikos taktikos psichologizavimas panaudojant refleksinius ţaidimus; taktinio sprendimo priėmimas ir taktinė rizika ir kt. Kriminalistikos metodikos srityje dėmesys sutelkiamas į realią kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos egzistavimo problemą; tardytojo veiksmų nustatymą pagal tyrimo etapus, pagal nusikaltimų rūšis, konkrečių kriminalistikos metodikų algoritmų sudarymą ir kt.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195