Naujas Baudžiamojo proceso kodeksas – nauji kriminalistikos taktikos uždaviniai

Ryšardas Burda

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami kriminalistikos taktikos uždaviniai ir klausimai, susiję su naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų poveikiu kriminalistikos taktikai.
Baudžiamasis procesas yra vienas iš kriminalistikos mokslo šaltinių, todėl straipsnio autorius tikrindamas hipotezę apie naujojo Baudžiamojo proceso kodekso poveikį kriminalistikai nagrinėja kriminalistikos taktikos uždavinius.
Straipsnyje analizuojami pagrindiniai kriminalistikos taktikos uždaviniai: rengti rekomendacijas ir taktikos būdus, skirtus racionaliai organizuoti ikiteisminį tyrimą, planingai tirti nusikalstamas veikas, efektyviai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ir vykdyti proceso prievartos priemones bei kryptingai rinkti įrodymus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195