Dabartinė DNR tyrimų būklė bei raidos perspektyvos Meklenburgo-Priešaknės Pomeranijos žemės valstybiniame kriminalinių tyrimų departamente

Detlef Kauczinski

Santrauka


Remiantis Federalinio Aukščiausiojo Teismo sprendimu dėl DNR tyrimų procedūros, nuo 1996 rugpjūčio Meklenburgo-Priešakinės Pomeranijos ţemės valstybinio kriminalinių tyrimų departamento Teismo medicinos instituto Biologinių tyrimų skyrius pradėjo vykdyti pėdsakų DNR tyrimus. Prieš tai tokių tyrimų metodika buvo sukurta ir plėtojama apie metus. Iš pradţių buvo tiriamos tik dvi DNR chromosomų sistemos, o nuo 1997 geguţės buvo įdiegta šešių sistemų analizė. Šiuo metu skyriuje dirba du techniniai asistentai ir vienas ekspertas. 1997 metais buvo paimti 575 pėdsakai bei lyginamieji pavyzdţiai ir atlikti 2277 tyrimai.
1997 metų kovo mėnesį buvo sukurta aiški DNR tyrimų procedūros teisinė bazė, todėl iki dabar teisėjas turi teisę skirti pėdsako, esančio byloje, DNR tyrimą.
1998 metų kovo mėnesį Federaliniame kriminalinių tyrimų biure buvo įsteigta DNR duomenų bazė. Tai pareikalavo ir DNR tyrimų metodikos pokyčių. Dabar mūsų laboratorijoje įmanoma palyginti iki dvylikos DNR sistemų. Nuo 1998 rugpjūčio mėnesio Meklenburgo ţemėje 285 000 DNR duomenų buvo įtraukti į visos valstybės DNR duomenų bazę.
Pastaruoju metu galima atlikti šių pėdsakus sudarančių medţiagų DNR tyrimus: kraujo, spermos, seilių, odos epitelio, šlapimo, ekskrementų ir kitų audinių. Yra sukurtos keturios PRISM genetinės analizės ir identifikacijos sistemos. Dabar skyriuje dirba du ekspertai, du padėjėjai ir vienas administratorius. 2002 metais buvo paimta 4400 pėdsakų ir atlikta apie 11 000 tyrimų. Ateityje planuojama tobulinti plaukų tyrimus, tai turi būti atlikta iki 2006 metų.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195