Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis užtikrinimas. Pirmieji rezultatai

Vidmantas Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski

Santrauka


Nusikalstamumas ir jo kontrolė yra vienos sudėtingiausių mokslo ir praktikos problemų. Be fundamentalių mokslinių tyrimų, kurie sudarytų taikomųjų nusikalstamumo kontrolės tyrimų, darančių teisėtą poveikį praktikai, pagrindą, neapsieinama nė vienoje šalyje. Ir svarbiausia yra tai, kad tyrimai, atlikti kitoje šalyje (empirinė medžiaga), gali tik orientuoti (palyginimai, panaši analogiškų reiškinių pobūdžio padėtis ir pan.), o ne pakeisti arba kompensuoti nacionalinius nusikalstamumo srities tyrimus. Šie tyrimai turi būti paremti savo šalies medžiaga, atsižvelgiant į jos ekonominę ir socialinę padėtį, istorinius pokyčius, tendencijas, men-taliteto ypatybes ir savitumą, t. y. turi būti originalūs. Tokie tyrimai būtini vykdant įvairių Lietuvos Vyriausybės programų priemones teisinės sistemos reformos ir teisėtvarkos srityse.
Šių dienų socialiniai pokyčiai Lietuvoje transformavo daugelį santykių visuomenėje. Ekonomikos, socialinio gyvenimo pokyčiai užtikrina ne tik spartų rinkos ekonomikos kūrimą, visuomeninių demokratinių procesų įtvirtinimą, bet sukelia ir tam tikrų disfunkcijų, taip pat ir žmogaus saugumo užtikrinimo srityje.
Nors nusikalstamų veikų kiekis Lietuvoje lyg ir stabilizavosi, jų struktūra ir dinamika keičiasi. Taip pat kinta nusikaltimų padarymo būdai, jie tampa vis labiau apgalvoti, kvalifikuotesni, nusikaltimams padaryti vis dažniau panaudojamos mokslinės-techninės priemonės, šaunamieji ginklai, sprogmenys. O nusikaltimų išaiškinimo lygis, nors ir yra stabilus ir netgi turi tendenciją didėti, nėra aukštas (žr. 1 grafiką).

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195