Kriminalistika kaip integralus mokslas: įrodinėjimas ir praktika

Eglė Latauskienė, Snieguolė Matulienė, Romas Raudys

Santrauka


XX a. pabaiga ir XXI a. pradžia pasaulio istorijos puslapiuose išliks kaip įvairiopos mokslo ir technikos pažangos laikotarpis, palikęs ryškų pėdsaką ir kriminalistikos moksle. Šio laikotarpio mokslinių technologijų atradimai neišvengiamai pakeitė kokybinius nusikalstamumo rodiklius, todėl tikslinga peržiūrėti ir įvertinti visus kriminalistikos mokslo metodologijos pagrindus ir sukurti naują šiuolaikišką kriminalistikos, kaip integralaus mokslo, koncepciją.
Straipsnyje atsižvelgiant į naujųjų baudžiamosios justicijos teisinių aktų įsigaliojimą bei remiantis Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo tyrėjų apklausa išryškinamos kriminalistikos taikymo praktinės problemos ir perspektyvos.
Straipsnyje yra aptariami kai kurių kitų mokslų integracijos procesai kriminalistikoje ir jų įtaka tam tikrų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodikos formavimuisi. Kaip rodo Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausos analizė, rengiant tam tikrų nusikalstamų veikų kriminalistines tyrimo metodikas, būtina atsižvelgti į teisėsaugos institucijų veiklos poreikius (81 proc.) bei šiuolaikines informacines technologijas (35 proc.).
Analizuojama kriminalistikos studijų struktūra, jos santykis su kitomis teisės studijų programomis ir jų įtaka ikiteisminio tyrimo pareigūnų rengimui.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195