Ekspertų veiklos etika

Nadezhda Pavlovna Mailis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami probleminiai ekspertų etikos klausimai. Temos aktualumą lemia praktikoje atsirandantys sudėtingi ir rimti su etika susiję klausimai. Specialiojoje literatūroje daugiausia nagrinėjamos teismo etikos problemos. Ekspertų etikos klausimams skiriama mažai dėmesio.
Etikos principus nagrinėjant iš filosofijos nuostatų, nustatyta moralės normų ir profesinių etinių taisyklių, taikomų specifinėmis teismo ir tardymo veiklos sąlygomis, sistema. Tam tikra specifika pasižymi ir teismo ekspertizių srities profesinė moralė.
Autorė detaliai išdėsto moralės taisykles, kurių privalo laikytis teismo ekspertas. Griežtas profesinės etikos normų taikymas yra ekspertinės išvados objektyvumo ir patikimumo garantas.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195