Specialių žinių taikymas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių paņeidimus

Egidijus Radzevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos kai kurios aktualiausios specialių žinių taikymo tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių pažeidimus problemos, kilusios Lietuvos Respublikos integracijos į Europos Sąjungos struktūras laikotarpiu.
Išanalizuota specialių žinių taikymo ribų ir jų panaudojimo tiriant nusikalstamas veikas darbų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų atvejais specifika.
Pateikti ir aptarti Lietuvos teismo ekspertizės centro (LTEC) Techninių ekspertizių skyriaus ekspertinę veiklą ir jos raidą apibūdinantys duomenys. Tiriamais klausimais suformuluotos išvados. Konstatuojama, kad Lietuvos Respublikai integruojantis į Europos Sąjungos struktūras bei derinant teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą ir nusikalstamų darbų saugos taisyklių pažeidimų tyrimą, neatidėliotinai spręstinos teisinio ir techninio pobūdžio specialių žinių taikymo problemos.

Raktiniai žodžiai


darbų sauga; specialios žinios; nusikalstama veika; darbų saugos taisyklės; pavojingas veiksnys; kenksmingas veiksnys

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195