Kriminalistinės lingvistikos žinių ir metodų taikymas atliekant skirtingas teismo ekspertizes

Renata Ryngevič

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos kriminalistinės lingvistikos žinių ir metodų taikymo atliekant skirtingas teismo ekspertizes galimybės. Žinoma, kad lingvistikos žinios sudaro kriminalistinės lingvistinės ekspertizės tyrimų pagrindą, kai tiriama dokumento teksto rašytinė kalba. Tačiau įvairūs tekstai gali būti ir kitų ekspertizių tyrimo objektas, pavyzdžiui, rašysenos, dokumentų, fonoskopinės. Šiuo atveju rašto kalbos požymių tyrimas, t. y. kriminalistinės lingvistikos žinių platesnis taikymas, gali patobulinti minėtųjų ekspertų tyrimų procesą.
Rašto (rašytinės) kalbos požymių tyrimo įtraukimas į rašysenos ir dokumentų ekspertizių tyrimo procesą gali suteikti vertingos papildomos informacijos ne tik apie teksto autorių, bet ir apie tekstą parašiusį asmenį. Sakytinės kalbos požymių tyrimas fonoskopinės ekspertizės metu gali padėti identifikuoti arba charakterizuoti kalbantįjį, t. y. asmenį, kurio balsas ir kalba įrašyti fonogramoje, arba tam tikrais atvejais ir sakytinio teksto autorių, jeigu jis ir kalbantysis nėra vienas asmuo.
Straipsnyje aptariamos lingvistikos žinių ir metodų taikymo galimybės ir perspektyvos Lietuvos mastu, taip pat apžvelgiama kitų šalių praktika taikant šias žinias atliekant skirtingų rūšių ekspertinius tyrimus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195