Šiuolaikinė nusikaltimų kultūros vertybėms tyrimo problema Lenkijoje

Maciej Trzciński

Santrauka


Policijos duomenimis, 2001 metais buvo uţfiksuota 1011 nusikaltimų, susijusių su kultūros vertybėmis. Tai 39 nusikaltimais daugiau negu 2000 metais. Interpolo duomenimis, Lenkija yra 5 vietoje Europoje pagal meno kūrinių vagysčių skaičių.
Tokių nusikaltimų skaičius nuolat didėja. Dešimtame dešimtmetyje buvo nustatytas staigus šios rūšies nusikaltimų padaugėjimas, o jo dinamika 1995–1996 metais perţengė 170 proc. ribą. Minėtos rūšies nusikalstamumo didėjimo prieţastis, be abejo, yra santvarkos pokyčiai, kurie prasidėjo Lenkijoje jau 1989 metais. Valstybės sienų kirtimo tvarkos liberalizavimas, verslo kontaktų padaugėjimas bei organizuoto nusikalstamumo Lenkijoje formavimasis tapo šio reiškinio progresavimo priežastimis.
Pasenę teisiniai potvarkiai bei šiai situacijai nepakankamai pasirengusios tokios institucijos kaip prokuratūra, policija bei muitinės tarnybos nebuvo ir dar iki šiol nėra pajėgios susidoroti su šiuo reiškiniu. Pagrindinė problema yra kultūros vertybių vagystės bei kontrabanda. Daugelį metų šiai nusikaltimų kategorijai buvo skiriama nepakankamai dėmesio dėl tokių nusikaltimų nedidelės ţalos visuomenei. Būtent šios aplinkybės lėmė, kad tarp Lenkijoje įvykdomų šios rūšies nusikaltimų ir jų atskleidimo atsirado didelė praraja.
Taip pat galima konstatuoti ryţtingo ir efektyvaus bendradarbiavimo tarp policijos ir muitinės tarnybos šioje srityje trūkumą.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195