Tyrimo kompleksiškumo reikšmė identifikuojant įrankį kūno sužalojimų ir drabuņių pažeidimų ekspertizių metu

Jurgita Varnaitė, Ramunė Sitienė

Santrauka


Pagal Lietuvoje nuo seno įsigaliojusį tarpžinybinį pasiskirstymą Teismo medicinos instituto medicinos kriminalistikos laboratorijoje drabužių mechaniniai pažeidimai tiriami tais atvejais, kai kartu tiriami nukentėjusiojo kūno sužalojimai. Mechaninių drabužių pažeidimų tyrimo metodai aprašyti teismo medicinos literatūroje. Teismo medicinos ekspertai parengti tirti drabužių pažeidimus, todėl laboratorijos praktikoje būtent jie tyrė kūno sužalojimus ir drabužių pažeidimus.
Kompleksinis tyrimas leidžia palyginti, kaip įrankių savybes atspindintys požymiai užsifiksuoja drabužiuose ir odos žaizdose.
Straipsnyje išdėstyti per trejus metus laboratorijoje atliktų tyrimų analizės duomenys. Jie rodo, kad kūno sužalojimuose užsifiksuojantys įrankio konstrukcijos savybes atspindintys morfologiniai požymiai dažnai yra informatyvesni, labiau tinka lyginamajam tyrimui ir įrankiui nustatyti nei drabužių pažeidimų požymiai. Išskirta grupė atvejų, kai drabužių pažeidimuose ir kūno sužalojimuose užsifiksavusių požymių informacinė vertė buvo vienoda. Kai kuriais atvejais tiriant drabužių pažeidimus buvo gauta tokios informacijos apie įrankį, kokios negauta iš žaizdų, ir tai turėjo lemiamos reikšmės sprendžiant apie kūno sužalojimus ir drabužių pažeidimus padariusio įrankio savybes.
Mūsų manymu, kompleksinis drabužių pažeidimų ir kūno sužalojimų tyrimas yra visavertiškesnis, nes jis pagrįstas drabužių pažeidimų ir kūno sužalojimų požymių visumos vertinimu.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195