Policijos apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimai vieningoje Europoje. Bendri Saksonijos aukštosios policijos mokyklos ir Vidurio bei Rytų Europos šalių projektai

Arnold Rapp, Dieter Schulze

Santrauka


Esminiai šalies politikos, visuomenės bei ekonomikos pokyčiai kelia pavojų, kad tokioje terpėje gali išaugti ir nusikalstamumas.
Plėtra, prasidėjusi devintajame dešimtmetyje, ne tik reiškia gilias permainas Rytų Europoje, bet ir yra iššūkis Europos Sąjungos valstybėms, ypač politinio saugumo srityje.
Europos kriminalinė politika, atsižvelgdama į ES išorinių sienų plėtojimąsi į Rytus, turi plėtoti atitinkamas naujas strategijas, kurti vientisą Europos saugumo struktūrą.
Bendra kova su organizuotu nusikalstamumu bei įvairiomis jo pasireiškimo formomis numato bendrus tiek policijos operatyvinių priemonių panaudojimo, tiek policijos apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo standartus. Šiam tikslui įgyvendinti pagalbą ir finansinę paramą apmokant bei aprūpinant policiją teikia ir Europos Sąjunga. Reikėtų paminėti tokias Europos Sąjungos programas kaip PHARE, Dvynių projektą bei kitas ankstesnes programas, pavyzdţiui. FALCONE (organizuotas nusikalstamumas).
Vienodos apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo priemonės taikomos tiek Vokietijoje, tiek šalyje, kuriai tiesiogiai skiriama parama. Be staţuočių ir kursų, taip pat rengiami teminiai seminarai, pavyzdžiui, bendras Vidurio Europos policijos akademijos (MEPA) ir Saksonijos kriminalinės policijos tarnybos (LKA SN) seminaras.
Saksonijos aukštoji policijos mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo įvairiose srityse sutartis su daugelio Rytų Europos šalių, pavyzdţiui, Lenkijos, Čekijos, Rusijos, Slovakijos, Lietuvos ir Vengrijos aukštosiomis policijos mokyklomis, policijos akademijomis ir aukštosiomis teisės mokyklomis.
Saksonijos aukštojoje policijos mokykloje taip pat vykdomi kriminalistikos ir kriminologijos mokslo tiriamieji projektai: „Nusikaltėlio padegėjo profilis“ ir „Korupcija“.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195