Sąžiningumo principo įgyvendinimas

Algis Norkūnas

Santrauka


Sąžiningumas straipsnyje nagrinėjamas kaip objektyvi kategorija. Jo turinys bandomas atskleisti remiantis galiojančio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Autorius nagrinėja, kokios prezumpcijos, susijusios su sąžiningumu, įtvirtintos galiojančiame Civiliniame kodekse, kokios yra reikšmingos praktinės jų taikymo nuostatos. Pateikiami teismų praktikos pavyzdžiai, rodantys naujausias tendencijas formuojant bendrą teismų praktiką, taikant sąžiningumo principą. Autorius aiškina, kaip jis supranta sąžiningumo turinį nusakančias nuostatas, kad asmuo „žino“ ir „turi žinoti“. Remiantis galiojančiu įstatymu ir naujausia teismo praktika pateikiama nuomonė, kaip praktiškai turi veikti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principai. Bandoma numatyti, kokie būtų vienos ar kitos krypties teismų praktikos padariniai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195