Ekonominių, socialinių ir kultūrinių asmens teisių gynimo galimybės Europos žmogaus teisių teisme: praeitis, dabartis ir perspektyvos

Ernestas Spruogis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos ekonominių, socialinių ir kultūrinių asmens teisių gynimo galimybės Europos žmogaus teisių teisme. Jame atskleidžiama, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje, kuria remiasi Teismas savo veikloje, tiesiogiai įtvirtintos trys ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės: socialinė teisė – teisė steigti profesines sąjungas ir stoti į jas, kad būtų ginami savi interesai, ekonominė teisė (terminas – sąlyginis! Į išlygas žr. straipsnyje) – teisė į nuosavybę ir kultūrinė teisė – teisė į švietimą. Visos Konvencijoje įtvirtintos socialinės ir ekonominės teisės Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje yra daugiau negatyvaus pobūdžio, t. y. jos labiau suvokiamos kaip laisvės nuo valstybės. Kita vertus, autorius pabrėžia, kad Teismas vis aktyviau taiko Konvenciją socialinės teisės srityje. Tai ypač akivaizdu nagrinėjant Teismo priimtas nuosavybės teisės gynimo bylas. Tai Europoje leidžia tikėtis dar veiksmingesnio nei iki šiol socialinių teisių gynimo. Pasitelkiant Konvenciją vis daugiau socialinių teisių gali būti efektyviau ginama teismine tvarka tiek nacionalinėse teisinėse sistemose, tiek Europos institucijose.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195