Seksualinių nusikaltėlių asmenybės ypatumai pagal penkių didţiųjų veiksnių modelį

Sandra Simanauskaitė, Rita Žukauskienė

Santrauka


Norint parengti efektyvias elgesio korekcijos programas reikia gerai suprasti pačių nusikaltėlių elgesio etiologiją, nusikaltėlio asmenybę bei jo elgesį. Šio darbo tikslas – aprašyti ir palyginti seksualinių nusikaltėlių asmenybės bruožus su nenusikaltėlių asmenybės bruožais naudojant normalios asmenybės klausimyną NEO–PI. Šis klausimynas skirtas normaliai asmenybei tirti, juo naudojantis galima aprašyti asmenybę pagal modelį, kurį sudaro penki pagrindiniai veiksniai: neurotiškumas (N), ekstraversija (E), atvirumas naujai patirčiai (O), sutarimas su kitais (A) ir sąžiningumas (C). NEO–PI klausimynas buvo pateiktas 56 asmenims, įkalintiems už seksualinius nusikaltimus, bei 60 asmenų, nepadariusių jokių nusikaltimų. Rezultatai parodė nemaža reikšmingų asmenybės bruožų skirtumų tarp seksualinių nusikaltėlių ir nenusikaltėlių grupių. Seksualinių nusikaltėlių neurotiškumo (N) bei sąžiningumo (C) veiksnių rodikliai, palyginti su nenusikaltėlių grupe, buvo aukštesni, o ekstraversijos (E) veiksnio rodikliai – žemesni. Tiek seksualinių nusikaltėlių, tiek nenusikaltėlių atvirumo naujai patirčiai (O) rodikliai buvo panašūs, tačiau griežtai šito tvirtinti nebuvo galima dėl veiksnio subskalių suderinamumo rodiklio. Šio tyrimo duomenys gali būti naudingi atliekant ankstyvą seksualinių nusikaltėlių identifikaciją bei kuriant tinkamesnes reabilitacijos programas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195