Ministerijų juriskonsultų komisija Lietuvos teisinėje sistemoje (1920–1928)

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Remiantis neskelbta archyvine medžiaga ir kai kuriais kitais šaltiniais straipsnyje atskleidžiama Ministerijų juriskonsultų komisijos – patariamojo pobūdžio tarpžinybinės institucijos, veikusios prie Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto 1920–1928 m., įsteigimo aplinkybės, teisinė padėtis, svarbiausi veiklos bruožai ir likvidavimas.
Ministrų kabineto priimtas Komisijos statutas, reglamentuojantis jos statutą ir veiklą, pavedė jai patariamąsias funkcijas dviejose Vyriausybės veiklos srityse – teisėkūros (patarimai dėl Kabineto jai pateikiamų svarstyti įstatymų, taip pat Vyriausybės sutarčių ir pasižadėjimų projektų bei galiojančių įstatymų) ir administracinio teisėtumo (patarimai teisės klausimais pagal Kabineto arba atskirų ministerijų pateikiamus teisinius paklausimus).
1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir netrukus išleistas specialus įstatymas paskelbė, kad steigiama nauja patariamoji institucija – Valstybės taryba. Valdantiesiems nusistačius neribotą laiką nešaukti Seimo naujoji institucija buvo sumanyta kaip įstatymų leidybą perėmusios Vyriausybės padėjėja. Valstybės tarybai buvo pavestos funkcijos ir kitoje Vyriausybės veiklos srityje – administracinio teisėtumo, t. y. ji turėjo visiškai perimti Ministerijų juriskonsultų komisijos vykdytas funkcijas.
Kadangi Ministerijų juriskonsultų komisija tapo nereikalinga, Kabineto nutarimu ji buvo likviduota.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195