Organizuota grupė kaip organizuoto nusikalstamumo forma ir jos baudžiamasis teisinis vertinimas

Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Galiojantis Baudžiamasis kodeksas (toliau ir BK) nepateikia organizuotos grupės sampratos, dėl to sunku ją atriboti nuo į ją panašių bendrininkavimo formų – bendrininkavimo iš anksto susitarus ir nusikalstamo susivienijimo. Baudžiamosios teisės teorijoje nėra vienos nuomonės dėl organizuotos grupės sampratos: pateikiami įvairūs organizuotos grupės apibrėžimai, išskiriami skirtingi jai būdingi požymiai.
Naujasis Baudžiamasis kodeksas jau pateikia organizuotos grupės sampratą, tačiau, autoriaus nuomone, jis yra tobulintinas.
Straipsnyje, remiantis teisine literatūra, oficialiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato aiškinimais bei baudžiamųjų bylų praktine medžiaga, nagrinėjama organizuota grupė kaip bendrininkavimo forma. Stengiamasi atskleisti organizuotos grupės sampratą bei nustatyti pagrindinius požymius. Straipsnio autoriaus nuomone, galiojančiame ir naujajame Baudžiamuosiuose kodeksuose yra dvi bendrininkavimo formos, atspindinčios organizuoto nusikalstamumo reiškinį. Tai – organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. Pateikiamas naujas požiūris į organizuotos grupės, kaip bendrininkavimo formos, vietą bendrininkavimo formų sistemoje.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195