Įrodinėjimo administracinių teisės pažeidimų bylose problemos

Darius Urbonas

Santrauka


Lietuvoje kasmet padaroma maždaug pusė milijono administracinių teisės pažeidimų, o tai reiškia, kad kiekvienu atveju iškeliama ir tiriama administracinė byla, priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Nekyla abejonių, kad su administracinių teisės pažeidimų bylų teisena susiduria daug šalies gyventojų, tačiau, nepaisant teisenos reikšmingumo visuomenės gyvenime, jai skiriama nepakankamai dėmesio. Tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių mokslininkai savo darbuose šiai temai skiria vos keletą puslapių, apsiribodami galiojančių įstatymų apibendrinimu, giliau nenagrinėdami jų ir bendrųjų administracinio proceso principų, besikeičiančių demokratinės visuomenės poreikių atitikimo. Manyčiau, kad dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse vis dar gausu šiuolaikinių visuomeninių santykių dvasios neatitinkančių ir neveikiančių teisės normų, ir atvirkščiai, daug svarbių procesinių teisinių santykių nereglamentuojami. Tai praktikoje sukelia teisės taikymo problemų.
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiama įrodinėjimo administracinių teisės pažeidimų bylose samprata, apibrėžiamas įrodinėjimo dalykas ir ribos. Antroje dalyje aptariama įrodinėjimo subjektų ir įrodinėjimo priemonių problematika. Trečia straipsnio dalis skirta su įrodinėjimo efektyvumu susijusiems klausimams nagrinėti.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195