Prekių ženklų naudojimas elektroninėje erdvėje: teisiniai aspektai

Darius Štitilis

Santrauka


Straipsnio tikslas – išanalizuoti pagrindines teisines problemas, kylančias dėl prekių ženklų naudojimo elektronine forma. Bus mėginama apibendrinti minėtų problemų sprendimo būdus užsienyje bei pritaikyti užsienio valstybių praktiką Lietuvoje.
Straipsnyje taikomi lyginamosios analizės bei kiti metodai. Analizuojant prekių ženklų naudojimo elektronine forma teisinius aspektus naudojamasi užsienio valstybių doktrina bei periodine literatūra. Straipsnio dėstomąją dalį sudaro trys skyriai. Pirmajame trumpai apžvelgiamos teisinės problemos, susijusios su prekių ženklų naudojimu elektronine forma. Antrajame skyriuje analizuojama, kaip šios problemos sprendžiamos užsienyje. Trečiajame skyriuje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklų naudojimą elektronine forma, nuostatos. Straipsnio pabaigoje formuluojamos išvados.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195