Akredityvo sutarties dalyvių teisinės atsakomybės problemos

Dalia Vasarienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos akredityvo sutarties dalyvių teisinės atsakomybės problemos, kilusios dėl šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančios atsiskaitymų akredityvais teisinio reglamentavimo sistemos netobulumo ir tarptautinėje praktikoje vyraujančių bankų veiklos papročių bei veiklos praktikos neatitikimo. Aptariamos problemos susijusios su akredityvo sutarties dalyvių prievolinių įsipareigojimų nevykdymu arba netinkamu įvykdymu. Straipsnyje siūlomi akredityvo sutarties dalyvių teisinės atsakomybės atribojimo kriterijai. Taip pat siūloma papildyti galiojantį Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą normomis, kurios geriau užtikrintų akredityvo sutarties dalyvių teises ir teisėtus interesus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195