Sąžiningumo principas sutarčių teisėje

Rolandas Balčikonis

Santrauka


Naujasis Lietuvos civilinis kodeksas civiliniuose teisiniuose santykiuose formaliai įtvirtino teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus – vertinamąsias teisės normas, kurių tikslaus turinio iš jas nusakančių bendrinių žodžių nustatyti neįmanoma. Civilinio kodekso komentaro autoriai teisingumo ir protingumo principų turinį aiškina per sąžiningumo principą ir kartu nurodo, kad detalizuoti šiuos principus turi teismų praktika bei teisės doktrina.
Šiame straipsnyje nagrinėjamas sąžiningumo principo turinys sutarčių teisėje. Autorius analizuoja Lietuvos civilinio kodekso bei analogiškas užsienio valstybių (Vokietijos, Olandijos, JAV) teisės normas, jų taikymo praktiką. Autorius siūlo atskirti trečiojo asmens sąžiningumą nuo kontrahento sąžiningumo bei nurodo mechanizmą, kuris galėtų padėti kiekvienu konkrečiu atveju spręsti apie kontrahento sąžiningumą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195