Darbuotojų darbo sąlygų garantijos naujajame Darbo kodekse

Juozas Tartilas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami Darbo kodekso ypatumai užtikrinant darbuotojų darbo sąlygų garantijas. Pabrėžiamos kodekso numatytos demokratinės nuostatos, suteikiančios didesnį vaidmenį kolektyvinėms sutartims, darbo taryboms sprendžiant šią problemą.
Trumpai aptariami terminuotų darbo sutarčių, nemokamų atostogų suteikimo tvarkos, viršvalandinio darbo ypatumai.
Keliama streso darbe, kaip neigiamo veiksnio darbo aplinkai, problema, kuri naujajame Darbo kodekse nutylima. Nurodoma, kad tai ne nauja problema Europos Sąjungos šalyse sprendžiant darbuotojų darbo sąlygų garantijas ir kad ji neįprastai vertinama Lietuvoje, kur iki šiol apie stresą darbe nebuvo kalbama. Pateikiami apibendrinti duomenys apie streso darbe žalą ir Europos Sąjungos patirtį siūlant įstatymais arba poįstatyminiais aktais numatyti prevencijos priemones šiam neigiamam darbo aplinkos veiksniui sumažinti arba išvengti.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195