Darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje

Tomas Bagdanskis

Santrauka


Šiame straipsnyje trumpai aptariamos darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Pateiktos bendros materialinės atsakomybės darbo teisėje sąlygos, nurodyti jų taikymo ypatumai, kylantys nagrinėjant darbdavio materialinės atsakomybės klausimus. Išskiriami atskiri darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai. Straipsnyje lyginamuoju metodu nagrinėjamos naujos materialinės atsakomybės nuostatos, numatytos 2002 m. priimtame naujajame Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Pažymėtina, kad darbdavių materialinės atsakomybės klausimai, Lietuvoje pastaruoju metu teisės mokslininkų mažai nagri-nėti, praktikoje taip pat aktualūs. Straipsnyje pateiktos konkrečios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, taikančios ir aiškinančios darbdavių materialinę atsakomybę reguliuojančias normas. Išvadose atskleidžiamos problemos, kylančios taikant darbdaviams materialinę atsakomybę.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195