Darbo įstatymų bendrumo ir diferenciacijos principas

Justinas Usonis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtinto darbo įstatymų bendrumo ir jų diferenciacijos pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes principo reikšmė, reikalingumas bei padariniai, atsirandantys jį taikant teisėkūros procese. Išskiriami teisinio reguliavimo diferenciacijos objektyvūs ir subjektyvūs kriterijai. Aptariamas diferenciacijos ir diskriminacijos santykis, ribos, problemos, kurias darbuotojams gali sukelti diferencijuotas reguliavimas. Atkreipiamas dėmesys į bendrųjų bei specialiųjų norminių aktų hierarchiją, valstybės tarnybos santykių reguliavimą, praktines bendrųjų ir specialiųjų norminių aktų taikymo problemas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195