Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: viešojo intereso struktūra (2)

Rima Ažubalytė

Santrauka


Straipsnyje tęsiama diskrecinio baudžiamojo persekiojimo kriterijų analizė. Mažiau Lietuvos literatūroje nagrinėtas viešasis interesas suskaidomas į sąlyginai atskirus struktūrinius elementus. Mes ištyrėme tris galimus viešojo intereso pradedant baudžiamąjį persekiojimą struktūrinius elementus: nusikaltimo pobūdį, kaltinamojo asmenybę, nukentėjusiojo padėtį ir poziciją. Jie nagrinėjami ir teoriškai, ir lyginant juos su galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d. Lietuvos baudžiamojo proceso kodekso 9¹ ir 9² straipsnių taikymo praktika, nes nauja praktika dar tik pradedama formuoti.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195