Mokesčių ginčų proceso ribos ir vieta administraciniame procese

Egidija Smalakienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas mokestinių ginčų proceso ryšys su administraciniu procesu, nustatoma jo vieta šiame procese. Siejant mokestinių ginčų procesą su administraciniu procesu ir mokesčių administravimu, analizuojami šį reiškinį apibūdinančių žodžių junginiai, lyginamosios analizės būdu nustatomi mokestinių ginčų proceso – teisinio procesinio reiškinio požymiai. Lyginant įvairių užsienio ir Lietuvos autorių nuomones bei Lietuvos norminių aktų nuostatas, bandoma suformuluoti mokestinių ginčų proceso sąvoką. Straipsnyje aptariamos patikrinimo aktų sprendimų tvirtinimo rūšys bei atskirų sprendimo rūšių santykis su mokesčių mokėtojais. Šio straipsnio tikslas – nustatyti mokestinių ginčų proceso ryšį ir vietą administraciniame procese bei nurodyti šio procesinio teisinio reiškinio ribas.
Straipsnis parengtas analizuojant, lyginant, siejant ir apibendrinant įvairių teisės šakų autorių, ekonomistų, teisininkų ir politikų nuomones, šiuo metu Lietuvoje galiojančių įstatymų nuostatas, Lietuvos ir užsienio autorių publikacijų teiginius, susijusius su straipsnyje nagrinėjamais klausimais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195