Europos Sąjungos teisės įtaka teisiniam pensijų reguliavimui

Vilius Nikitinas

Santrauka


Straipsnyje „Europos Sąjungos teisės įtaka teisiniam pensijų reguliavimui“ analizuojama Europos Sąjungos teisės įtaka aprūpinimui pensijomis Lietuvoje, pastarajai besiruošiant tapti Europos Sąjungos nare, nes klausimai, susiję su teisinio reguliavimo problematika, yra be galo aktualūs.
Iš esmės pagrindinis akcentas straipsnyje yra Europos Sąjungos Tarybos 1408/71 ir 574/72 reglamentų taikymo analizė pensijų aspektu. Ši migruojančių Europos Sąjungoje asmenų socialinės apsaugos dalis yra labai sudėtinga. Kai kurių šios srities aspektų minėtieji teisės aktai nesureguliuoja iki galo. Dėl šios priežasties Europos Teisingumo teismas buvo priėmęs keletą sprendimų, užpildančių paliktas spragas.
Straipsnyje nagrinėjama keletas Europos Sąjungos teisės bendrųjų principų (diskriminavimo dėl pilietybės draudimo ir kt.), kurie turės būti taikomi įstojus į šią organizaciją. Be to, atliekama tam tikra Europos Sąjungos Tarybos 1408/71 ir 574/72 reglamentuose numatytų principų (draudimo periodų skaičiavimo ir kt.) analizė, minima Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės sąvokų skirtumo problema. Taip pat pabrėžiama tarpvalstybinių sutarčių socialinės apsaugos srityje sudarymo svarba.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195