Europos Sąjungos konkurencijos teisės reforma ir šios reformos įtaka Lietuvos konkurencijos teisės raidai

Daivis Švirinas

Santrauka


Šiame straipsnyje autorius analizuoja Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) konkurencijos teisės reformą, tačiau ne visą planuojamą, o tik svarbiausią, reformatorių manymu, reformos dalį, kuri susijusi su konkurenciją ribojančių susitarimų reglamentavimu.
Taikant lyginamąjį metodą, straipsnyje aptariami šiuo metu ES ir Lietuvos konkurencijos teisėje taikomi konkurenciją ribojančių susitarimų reglamentavimo principai ir pagrindinės nuostatos, nurodomi esamo reglamentavimo trūkumai, aptariamos reformai įtakos turėjusios sąlygos, taikant gramatinį, loginį bei istorinį metodus analizuojamas reformos teisinio pagrindo tinkamumas, pagrindiniai planuojamos reformos principai ir pagrindinės nuostatos, aptariama šios reformos įtaka ES ir Lietuvos konkurencijos teisės raidai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195