Akredityvo sutarties dalyvių teisinių santykių ypatumai

Dalia Vasarienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos problemos, susijusios su akredityvo sutarties dalyvių teisiniais tarpusavio santykiais bei jų reguliavimu. Straipsnyje siūlomi tam tikri nauji akredityvo sutarties dalyvių atsakomybės teisinio reguliavimo sistemos kūrimo ir tobulinimo principai. Autorė siūlo atskirti atsakomybės atsiradimo pagrindus ir rekomenduoja atsakomybės atsiradimo pagrindu laikyti ir pažeidimus, atsiradusius neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius pagrindinę sutartį, ir pažeidimus, susijusius su akredityvo sutarties, kurios įvykdymą reglamentuoja banko sąskaitos sutartis, neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu. Taip pat straipsnyje detaliai nagrinėjami teisiniai santykiai tarp mokėtojo ir lėšų gavėjo, banko emitento ir vykdančiojo banko bei kiti teisiniai santykiai, kurie gali atsirasti akredityvo sutarties pagrindu. Nagrinėjant užsienio valstybių autorių literatūroje pateiktas nuomones bei analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius atsiskaitymus akredityvais, taip pat lyginant juos su pasaulinėje bankų veiklos praktikoje taikomais tarptautiniais papročiais bei taisyklėmis siūloma, kaip galėtų būti reguliuojami akredityvo sutarties pagrindu atsirandantys teisiniai santykiai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195