Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normų, reglamentuojančių atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė ir jų tobulinimo kryptys

Sigitas Justinas Pečkaitis, Edita Gruodytė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamos kai kurios naujajame Baudžiamajame kodekse įvardytų nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, naujovės. Pirmiausia minėtina šių nusikaltimų vieta baudžiamajame kodekse ir jų sisteminimo pagrindas, administracinių teisės pažeidimų kodekso ir baudžiamojo kodekso normų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, atribojimo kriterijai naujame Baudžiamajame kodekse ir jų reikšmė. Straipsnyje analizuojama galimybė įstatymais įtvirtinti nusikalstamų veikų skirtumą pagal nusikaltimo dalyką – narkotinių medžiagų rūšį, numatant gerokai švelnesnę atsakomybę už disponavimą kanapėmis, palyginti su visais likusiais narkotikais.
Minėtieji klausimai analizuojami nagrinėjant esamą ir naująjį Baudžiamąjį kodeksus, kitus Lietuvos teisės aktus ir teismų praktiką, Jungtinių Tautų konvencijas ir jų komentarus, užsienio šalių įstatymus ir praktiką.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195